Pre rodičov

Denný režim

 •  700- 845
  Príchod do škôlky, voľné hry, rozcvička v rannom kruhu
 •  845- 900
  Desiata
 •  900- 1000
  Výchovno- vzdelávacia činnosť podľa rozvrhu
 • 1015-1115
  Pobyt vonku, prechádzka, cvičenie
 • 1130-1200
  Obed, hygiena pred odpočinkom, umývanie zúbkov
 • 1210-1430
  Počúvanie hudby, rozprávky, čítanie a oddych
 • 1430-1500
  Olovrant
 • 1515-1700
  Aktivity vonku, hry
[ilustračný obrázok]

CENNÍK NA ŠKOLSKÝ ROK

Celodenný pobyt dieťaťa:

Poplatok za celodenný pobyt je 330€/mesiac
Poplatok za stravu je vo výške 4,7 € na deň
(v cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie a zelenina)

Doobedňajší pobyt dieťaťa:

Poplatok za doobedňajší pobyt (od 7:00 do 12:00) je 230 €/mesiac
Poplatok za stravu je vo výške 4,50 € na poldeň
(v cene je zahrnutá desiata, obed, pitný režim)

CENNÍK od 1/2024

Celodenný pobyt dieťaťa:

Poplatok za celodenný pobyt je 390€/mesiac
Poplatok za stravu je vo výške 5,20 € na deň

Doobedňajší pobyt dieťaťa:

Poplatok za doobedňajší pobyt (od 7:00 do 12:00) je 290 €/mesiac
Poplatok za stravu je vo výške 4,90 € na poldeň